สถานะการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (CMU-RM-1, CMU-RM-2, CMU-RM-3)

สถานะการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (CMU-RM-1, CMU-RM-2, CMU-RM-3)

สถานะการบันทึกแผนบริหารความเสี่ยงฯ ระดับส่วนงาน 2561

ดูแบบเต็มหน้าจอ (Fullscreen)

2561-fiscal-rm-record

สรุปจำนวนประเด็นความเสี่ยงระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดูแบบเต็มหน้าจอ (Fullscreen)

2561-fiscal-rm-dep-summary

ย้อนกลับ