กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 3

กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 3

กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 3 ตามโครงการสำนักงานคุณธรรม ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมความดี(ความมีน้ำใจ) นำเสนอในหัวข้อ “การเงินและบัญชี” โดยคุณมงคล เตจ๊ะ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

เอกสารประกอบ


รูปภาพกิจกรรม