กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 2

กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 2

กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 2 ตามโครงการสำนักงานคุณธรรม ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมความดี(ความรับผิดชอบ) นำเสนอในหัวข้อ “ผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558-2559” โดยคุณวราวรรณ ปัญญานะ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

เอกสารประกอบ


รูปภาพกิจกรรม