โครงการบริจาคอุปกรณ์ดับไฟป่า

โครงการบริจาคอุปกรณ์ดับไฟป่า

บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ อาหารแห้ง และเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ใน “โครงการบริจาคอุปกรณ์ดับไฟป่า” โดยนำไปมอบให้กับกองพัฒนานักศึกษานำไปบริจาคให้กับจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ในวันที่ 8 มีนาคม 2566