กระแสรับสั่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน

กระแสรับสั่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน

file-160201121743