กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 1

กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 1

กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 1 ตามโครงการสำนักงานคุณธรรม ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมความดี(ความรับผิดชอบ) นำเสนอในหัวข้อ “การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ” โดยคุณเกรียงไกร ใจโส ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ วันที่ 20 มีนาคม 2560

เอกสารประกอบ


รูปภาพกิจกรรม