มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ชุด PPE หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และ Face Shield จากมูลนิธิสุรเกียรติ์ – ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานระยอง และเพจน้ำจิตต์ น้ำใจ โรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย) และได้นำส่งต่อให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันของบุคลากรทางการแพทย์ในการให้การรักษาและป้องกัน COVID-19